#4

Organizujemy specjalne wykłady, wspólne seminaria, wyjazdy dydaktyczne, wzajemne staże zawodowe oraz przygotowujemy materiały do e-learningu.

#3

Wzajemnie przekazujemy know-how i wykorzystujemy zaawansowane wyposażenie.

#2

Zwiększamy szanse absolwentów VŠB i PO w znalezieniu właściwego zatrudnienia.

#1

Poszerzamy wiedzę absolwentów w dziedzinach, które są wymagane przez pracodawców.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4
Projekt pn. „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155 realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie decyzji z 31 maja 2018 r.